Ca sĩ: Phương Phi

Tiểu sử Phương Phi

Album Phương Phi

MV Phương Phi

Bài hát Phương Phi

Hi vọng của tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 177

Kinh An bình

Trình bày: | Lượt nghe: 109

Tình Thánh giá

Trình bày: | Lượt nghe: 33

Có những đêm

Trình bày: | Lượt nghe: 93

Một trời La Vang

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Một trời La Vang

Trình bày: | Lượt nghe: 92