Ca sĩ: Phương Phi

Tiểu sử Phương Phi

Album Phương Phi

MV Phương Phi

Bài hát Phương Phi

Hi vọng của tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 112

Kinh An bình

Trình bày: | Lượt nghe: 103

Tình Thánh giá

Trình bày: | Lượt nghe: 28

Có những đêm

Trình bày: | Lượt nghe: 87

Một trời La Vang

Trình bày: | Lượt nghe: 37

Một trời La Vang

Trình bày: | Lượt nghe: 82