Ca sĩ: Phương Phi

Tiểu sử Phương Phi

Album Phương Phi

MV Phương Phi

Bài hát Phương Phi

Hi vọng của tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 170

Kinh An bình

Trình bày: | Lượt nghe: 107

Tình Thánh giá

Trình bày: | Lượt nghe: 30

Có những đêm

Trình bày: | Lượt nghe: 92

Một trời La Vang

Trình bày: | Lượt nghe: 43

Một trời La Vang

Trình bày: | Lượt nghe: 86