Ca sĩ: Phương Phi

Tiểu sử Phương Phi

Album Phương Phi

MV Phương Phi

Bài hát Phương Phi

Hi vọng của tôi

Sáng tác: | Lượt nghe: 185

Kinh An bình

Sáng tác: | Lượt nghe: 115

Tình Thánh giá

Sáng tác: | Lượt nghe: 36

Có những đêm

Sáng tác: | Lượt nghe: 94

Một trời La Vang

Sáng tác: | Lượt nghe: 54

Một trời La Vang

Sáng tác: | Lượt nghe: 99