Album: Dâng Chúa Tình Con 07 (Lời Mẹ Yêu)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 07 (Lời Mẹ Yêu)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 07 (Lời Mẹ Yêu)