Album: Dâng Chúa Tình Con 07 (Lời Mẹ Yêu)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 07 (Lời Mẹ Yêu)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 07 (Lời Mẹ Yêu)

Chúa vẫn chờ

Trình bày: | Lượt nghe: 68

Lời Mẹ yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Tình Thánh giá

Trình bày: | Lượt nghe: 30

Tình Mẹ bên con

Trình bày: | Lượt nghe: 40

Ước mơ Thiên đàng

Trình bày: | Lượt nghe: 67

Lời ca từng ngày

Trình bày: | Lượt nghe: 88

Tình Mẹ Việt Nam

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Con về bên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 205

Tình Mẹ ru con

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Cùng Mẹ lên đường

Trình bày: | Lượt nghe: 165