Album: Dâng Chúa Tình Con 07 (Lời Mẹ Yêu)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 07 (Lời Mẹ Yêu)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 07 (Lời Mẹ Yêu)

Chúa vẫn chờ

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Lời Mẹ yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 72

Tình Thánh giá

Trình bày: | Lượt nghe: 36

Tình Mẹ bên con

Trình bày: | Lượt nghe: 44

Ước mơ Thiên đàng

Trình bày: | Lượt nghe: 78

Lời ca từng ngày

Trình bày: | Lượt nghe: 94

Tình Mẹ Việt Nam

Trình bày: | Lượt nghe: 68

Con về bên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 226

Tình Mẹ ru con

Trình bày: | Lượt nghe: 66

Cùng Mẹ lên đường

Trình bày: | Lượt nghe: 189