Album: Dâng Chúa Tình Con 06 (Năm Thánh Hy Vọng)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 06 (Năm Thánh Hy Vọng)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 06 (Năm Thánh Hy Vọng)