Album: Dâng Chúa Tình Con 06 (Năm Thánh Hy Vọng)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 06 (Năm Thánh Hy Vọng)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 06 (Năm Thánh Hy Vọng)

Theo Ngài yêu người

Trình bày: | Lượt nghe: 68

Vươn tay nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 116

Sẽ có một ngày

Trình bày: | Lượt nghe: 570

Lời nguyện duy nhất

Trình bày: | Lượt nghe: 42

Năm Thánh hy vọng

Trình bày: | Lượt nghe: 21

Chúa ở đâu

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Trở về bên Chúa 1

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Nước mắt Hồng Ân

Trình bày: | Lượt nghe: 68

Bàn tay Chúa đó

Trình bày: | Lượt nghe: 178

Cảm ơn Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 196

Xin cảm ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 82