Album: Dâng Chúa Tình Con 06 (Năm Thánh Hy Vọng)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 06 (Năm Thánh Hy Vọng)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 06 (Năm Thánh Hy Vọng)

Theo Ngài yêu người

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Vươn tay nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 133

Sẽ có một ngày

Trình bày: | Lượt nghe: 625

Lời nguyện duy nhất

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Năm Thánh hy vọng

Trình bày: | Lượt nghe: 24

Chúa ở đâu

Trình bày: | Lượt nghe: 88

Trở về bên Chúa 1

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Nước mắt Hồng Ân

Trình bày: | Lượt nghe: 73

Bàn tay Chúa đó

Trình bày: | Lượt nghe: 190

Cảm ơn Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 217

Xin cảm ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 86