Album: Trầm Ca Tin Yêu

Nghe Album: Trầm Ca Tin Yêu

Các bài hát trong Album: Trầm Ca Tin Yêu

Ngày xuân cầu Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 178

Giã từ dương thế

Trình bày: | Lượt nghe: 1,915

Điệp khúc xin vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 101

Từ dạo ấy

Trình bày: | Lượt nghe: 162

Tâm tư kiếp người

Trình bày: | Lượt nghe: 184

Xin đừng quên con

Trình bày: | Lượt nghe: 211

Lời cầu cho Xứ Đạo

Trình bày: | Lượt nghe: 1,608