Album: Mẹ Quê Hương Việt Nam 1

Nghe Album: Mẹ Quê Hương Việt Nam 1

Các bài hát trong Album: Mẹ Quê Hương Việt Nam 1

Ngày xuân cầu Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 379

Từ dạo ấy

Trình bày: | Lượt nghe: 114

Nguyện cầu Mẹ La Vang

Trình bày: | Lượt nghe: 101

Là tiếng xin vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 146

Hoàng hôn cầu Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 93

Như lời dấu yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 203

Dâng Mẹ một chiều

Trình bày: | Lượt nghe: 140

Chiều mưa cầu Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 88

Tìm về bên Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 182

Như một lời nguyền

Trình bày: | Lượt nghe: 363