Ca sĩ: Lm. Châu Linh

Tiểu sử Lm. Châu Linh

Album Lm. Châu Linh

MV Lm. Châu Linh

Bài hát Lm. Châu Linh

Album Đường Con Đi

Sáng tác: | Lượt nghe: 58

Album Maria Mẹ TàPao 1

Sáng tác: | Lượt nghe: 37

Chúa ra đời

Sáng tác: | Lượt nghe: 117

Mùa đông thánh

Sáng tác: | Lượt nghe: 110

Đêm đông linh thiêng

Sáng tác: | Lượt nghe: 115

Noel đã về

Sáng tác: | Lượt nghe: 83

Nguyện cầu

Sáng tác: | Lượt nghe: 68

Đi về Mẹ TàPao

Sáng tác: | Lượt nghe: 44

Hành hương về bên Mẹ

Sáng tác: | Lượt nghe: 120

Ân tình Mẹ TàPao

Sáng tác: | Lượt nghe: 27

Hãy tiếp nhận con

Sáng tác: | Lượt nghe: 115

Lạy Chúa, Chúa đã thấy

Sáng tác: | Lượt nghe: 113

Hãy tiếp nhận con

Sáng tác: | Lượt nghe: 65

Ca tình tri âm

Sáng tác: | Lượt nghe: 1,389

Chứng nhân tình yêu

Sáng tác: | Lượt nghe: 67