Album: Thánh Ca Vol.4 - Đường Thập Tự

Nghe Album: Thánh Ca Vol.4 - Đường Thập Tự

Các bài hát trong Album: Thánh Ca Vol.4 - Đường Thập Tự

Còn mãi tin yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Nếu

Trình bày: | Lượt nghe: 95

Chúa là con đường

Trình bày: | Lượt nghe: 36

Tin hay không tin

Trình bày: | Lượt nghe: 182

Trên đỉnh đồi xa

Trình bày: | Lượt nghe: 92

Dù con chưa thấy Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 324