Album: Thánh Ca Vol.6 - Là Một Hạt Bụi

Nghe Album: Thánh Ca Vol.6 - Là Một Hạt Bụi

Các bài hát trong Album: Thánh Ca Vol.6 - Là Một Hạt Bụi

Ca tình tri âm

Trình bày: , | Lượt nghe: 1,306

Một đời hiến dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 94

Hãy ca ngợi

Trình bày: | Lượt nghe: 247

Trông cậy Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 36

Chúa yêu người

Trình bày: | Lượt nghe: 36

Tình yêu nào

Trình bày: | Lượt nghe: 439

Đời Thập Tự

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Là một hạt bụi

Trình bày: | Lượt nghe: 587

Nơi Ngài lạy Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Bài ca thương khó

Trình bày: | Lượt nghe: 338

Giêsu Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 99