Album: Thánh Ca Vol.3 - Chiều Nguyện Cầu

Nghe Album: Thánh Ca Vol.3 - Chiều Nguyện Cầu

Các bài hát trong Album: Thánh Ca Vol.3 - Chiều Nguyện Cầu

Yêu thương cho người

Trình bày: | Lượt nghe: 187

Chiều nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Tâm tình ca 1

Trình bày: | Lượt nghe: 304

Đời tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 68

Con vẫn trông cậy Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 221

Tâm ca Mai Đệ Liên

Trình bày: | Lượt nghe: 432

Lời kinh nguyện trầm

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Cha ơi! Con đã về

Trình bày: | Lượt nghe: 42