Album: Tâm Sự Với Thượng Đế

Nghe Album: Tâm Sự Với Thượng Đế

Các bài hát trong Album: Tâm Sự Với Thượng Đế

Kinh Mân Côi vạn năng

Trình bày: | Lượt nghe: 351

Con cần Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 316

Đêm Giáo Đường

Trình bày: | Lượt nghe: 67

Theo em chiều đi lễ

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Một mặt hai lòng

Trình bày: | Lượt nghe: 39

Tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 68

Đường tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 67

Không có thì giờ

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Nước mắt Mẹ Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 50