Album: Tâm Sự Với Thượng Đế

Nghe Album: Tâm Sự Với Thượng Đế

Các bài hát trong Album: Tâm Sự Với Thượng Đế

Kinh Mân Côi vạn năng

Trình bày: | Lượt nghe: 315

Con cần Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 315

Đêm Giáo Đường

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Theo em chiều đi lễ

Trình bày: | Lượt nghe: 66

Một mặt hai lòng

Trình bày: | Lượt nghe: 37

Tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Đường tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Không có thì giờ

Trình bày: | Lượt nghe: 35

Nước mắt Mẹ Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 46