Nhạc sĩ: Ý thơ: Hoài Việt

Xin cảm ơn (Karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 205

Tình chung Chân lý

Trình bày: | Lượt nghe: 28

Không có thì giờ

Trình bày: | Lượt nghe: 32

Xin cảm ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 78

Lạy linh hồn Chúa Kitô

Trình bày: | Lượt nghe: 100

Xin cảm ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 21

Lời cầu nho nhỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 32

Đồi thai nhi

Trình bày: | Lượt nghe: 64