Nhạc sĩ: Ý thơ: Hoài Việt

Xin cảm ơn (Karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 206

Tình chung Chân lý

Trình bày: | Lượt nghe: 30

Không có thì giờ

Trình bày: | Lượt nghe: 33

Xin cảm ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 78

Lạy linh hồn Chúa Kitô

Trình bày: | Lượt nghe: 101

Xin cảm ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 21

Lời cầu nho nhỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 32

Đồi thai nhi

Trình bày: | Lượt nghe: 65