Nhạc sĩ: Ý thơ: Hoài Việt

Xin cảm ơn (Karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 207

Tình chung Chân lý

Trình bày: | Lượt nghe: 33

Không có thì giờ

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Xin cảm ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 94

Lạy linh hồn Chúa Kitô

Trình bày: | Lượt nghe: 106

Xin cảm ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Lời cầu nho nhỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 34

Đồi thai nhi

Trình bày: | Lượt nghe: 66