Nhạc sĩ: Ý thơ: Phong Thi

Tình người (Karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 83

Người em ngoại đạo

Trình bày: | Lượt nghe: 112

Tình người

Trình bày: | Lượt nghe: 30

Một mặt hai lòng

Trình bày: | Lượt nghe: 33

Tình yêu muôn thuở

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Tình người

Trình bày: | Lượt nghe: 45

Tình yêu muôn thuở

Trình bày: | Lượt nghe: 36

Chấp nhận

Trình bày: | Lượt nghe: 32

Hãy tu thân

Trình bày: | Lượt nghe: 77