Nhạc sĩ: Ý thơ: Phong Thi

Tình người (Karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Người em ngoại đạo

Trình bày: | Lượt nghe: 116

Tình người

Trình bày: | Lượt nghe: 30

Một mặt hai lòng

Trình bày: | Lượt nghe: 36

Tình yêu muôn thuở

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Tình người

Trình bày: | Lượt nghe: 47

Tình yêu muôn thuở

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Chấp nhận

Trình bày: | Lượt nghe: 32

Hãy tu thân

Trình bày: | Lượt nghe: 79