Nhạc sĩ: Ý thơ: Cao Xuân Lý

Theo em chiều đi lễ

Trình bày: | Lượt nghe: 67

Dưới gác chuông

Trình bày: | Lượt nghe: 71

Nhớ Giáo Đường xưa

Trình bày: | Lượt nghe: 34

Mẹ từ bi vô lượng

Trình bày: | Lượt nghe: 43

Tâm hương cho thai nhi

Trình bày: | Lượt nghe: 35

Thai nhi nào có tội gì

Trình bày: | Lượt nghe: 55

Viếng mộ thai nhi

Trình bày: | Lượt nghe: 97

Đám tang thai nhi

Trình bày: | Lượt nghe: 68

Thai nhi nào có tội gì?

Trình bày: | Lượt nghe: 47

Bà mẹ thai nhi mất trí

Trình bày: | Lượt nghe: 34

Bà mẹ thai nhi

Trình bày: | Lượt nghe: 24

Hồn thai nhi

Trình bày: | Lượt nghe: 44

Tâm hương cho thai nhi

Trình bày: | Lượt nghe: 37

Thai nhi nào có tội gì

Trình bày: | Lượt nghe: 33