Nhạc sĩ: Ý thơ: Kim Anh

Mất, Còn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26

Phó dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 91

Phó dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Mất, còn

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 36