Ca sĩ: Uyên Phương

Tiểu sử Uyên Phương

Album Uyên Phương

MV Uyên Phương

Bài hát Uyên Phương

Ngất Ngây Tình Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 41

Dấu Thánh giá

Sáng tác: | Lượt nghe: 484

Cảm tạ tình Ngài

Sáng tác: | Lượt nghe: 250

Vinh Hòa tạ ơn Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 109

Con đi tìm

Sáng tác: | Lượt nghe: 62

Sao chúa gọi con 2

Sáng tác: | Lượt nghe: 78

Thơ mừng xuân

Sáng tác: | Lượt nghe: 93

Ca tạ ơn

Sáng tác: | Lượt nghe: 59

Tình Cha

Sáng tác: | Lượt nghe: 60

Ngất ngây tình Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 136

Lấy gì đền đáp

Sáng tác: | Lượt nghe: 240

Mẹ của chúng con

Sáng tác: | Lượt nghe: 120

Đêm Bêlem

Lượt nghe: 96

Nơi đây Bêlem

Lượt nghe: 59

Công ơn cha mẹ

Sáng tác: | Lượt nghe: 421

Mùa hoa tuyết

Sáng tác: | Lượt nghe: 92

Noel buồn

Sáng tác: | Lượt nghe: 63