Ca sĩ: Uyên Phương

Tiểu sử Uyên Phương

Album Uyên Phương

MV Uyên Phương

Bài hát Uyên Phương

Dấu Thánh giá

Trình bày: | Lượt nghe: 426

Con đi tìm

Trình bày: , | Lượt nghe: 60

Sao chúa gọi con 2

Trình bày: | Lượt nghe: 72

Thơ mừng xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Ca tạ ơn

Trình bày: , | Lượt nghe: 49

Tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 46

Ngất ngây tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 113

Lấy gì đền đáp

Trình bày: | Lượt nghe: 156

Đêm Bêlem

Trình bày: | Lượt nghe: 72

Nơi đây Bêlem

Trình bày: , | Lượt nghe: 39

Mùa hoa tuyết

Trình bày: | Lượt nghe: 80

Noel buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 60

Dòng sông ly biệt

Trình bày: | Lượt nghe: 103