Nhạc sĩ: Lời: Vũ Ngọc Báu

Cầu cho nhau 1

Trình bày: | Lượt nghe: 27

Cầu cho nhau 1

Trình bày: | Lượt nghe: 21

Xin Chúa dạy con

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Cầu cho nhau 1

Trình bày: | Lượt nghe: 20

Thương con từ ngàn xưa

Trình bày: | Lượt nghe: 78

Xin cho con biết

Trình bày: , | Lượt nghe: 47