Nhạc sĩ: Lời: Vũ Ngọc Báu

Cầu cho nhau 1

Trình bày: | Lượt nghe: 26

Cầu cho nhau 1

Trình bày: | Lượt nghe: 21

Xin Chúa dạy con

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Cầu cho nhau 1

Trình bày: | Lượt nghe: 19

Thương con từ ngàn xưa

Trình bày: | Lượt nghe: 78

Xin cho con biết

Trình bày: , | Lượt nghe: 47