Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.19 - Chút Tình Con Thơ

Nghe Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.19 - Chút Tình Con Thơ

Các bài hát trong Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.19 - Chút Tình Con Thơ

Với Mẹ xin vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 208

Lạy Mẹ Mễ Du

Trình bày: | Lượt nghe: 227

Tận hiến cho Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 799

Một trời La Vang

Trình bày: | Lượt nghe: 643

Nguồn cậy trông

Trình bày: | Lượt nghe: 140

Này đoàn con

Trình bày: | Lượt nghe: 308

Hoan ca Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 312

Dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 104

Chút tình con thơ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,111

Tràng Hoa Mân Côi

Trình bày: | Lượt nghe: 467