Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.19 - Chút Tình Con Thơ

Nghe Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.19 - Chút Tình Con Thơ

Các bài hát trong Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.19 - Chút Tình Con Thơ

Với Mẹ xin vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 211

Lạy Mẹ Mễ Du

Trình bày: | Lượt nghe: 257

Tận hiến cho Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 813

Một trời La Vang

Trình bày: | Lượt nghe: 659

Nguồn cậy trông

Trình bày: | Lượt nghe: 145

Này đoàn con

Trình bày: | Lượt nghe: 328

Hoan ca Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 320

Dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 107

Chút tình con thơ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,145

Tràng Hoa Mân Côi

Trình bày: | Lượt nghe: 594