Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.19 - Chút Tình Con Thơ

Nghe Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.19 - Chút Tình Con Thơ

Các bài hát trong Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.19 - Chút Tình Con Thơ

Với Mẹ xin vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 204

Lạy Mẹ Mễ Du

Trình bày: | Lượt nghe: 212

Tận hiến cho Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 762

Một trời La Vang

Trình bày: | Lượt nghe: 561

Nguồn cậy trông

Trình bày: | Lượt nghe: 134

Này đoàn con

Trình bày: | Lượt nghe: 271

Hoan ca Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 292

Dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 95

Chút tình con thơ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,055

Tràng Hoa Mân Côi

Trình bày: | Lượt nghe: 445