Nhạc sĩ sĩ: Minh Trân

Dưới Áo Mẹ Từ Bi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 135

Đến với Chúa hôm nay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 153

Con dâng Thánh Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65

Dâng Chúa những bàn tay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 21

Dâng Chúa tuổi trẻ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 452

Dâng lên nhịp sống

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23

Dâng Chúa công đức

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 24

Lễ vật đơn thành

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 98

Con tiếp rước Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 245

Lời nguyện trong máu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 18

Mẹ từ bi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 389

Những đêm thâu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 81