Album: Giao Khúc Đất Trời

Nghe Album: Giao Khúc Đất Trời

Các bài hát trong Album: Giao Khúc Đất Trời

Khúc ân giao

Trình bày: | Lượt nghe: 37

Tình Chúa nơi đâu

Trình bày: | Lượt nghe: 375

Tim yêu của trời

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Đưa con về bên Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Đất Trời

Trình bày: | Lượt nghe: 142

Thập Giá đó

Trình bày: | Lượt nghe: 156

Lời tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 309