Ca sĩ: Thủy Tiên (Trịnh)

Tiểu sử Thủy Tiên (Trịnh)

Album Thủy Tiên (Trịnh)

MV Thủy Tiên (Trịnh)

Bài hát Thủy Tiên (Trịnh)

Tâm nguyện

Trình bày: | Lượt nghe: 92

Tâm nguyện

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Khúc ân giao

Trình bày: | Lượt nghe: 20

Khúc ân giao

Trình bày: | Lượt nghe: 37