Ca sĩ: Thủy Tiên (Trịnh)

Tiểu sử Thủy Tiên (Trịnh)

Album Thủy Tiên (Trịnh)

MV Thủy Tiên (Trịnh)

Bài hát Thủy Tiên (Trịnh)

Tâm nguyện

Sáng tác: | Lượt nghe: 92

Tâm nguyện

Sáng tác: | Lượt nghe: 84

Khúc ân giao

Sáng tác: | Lượt nghe: 20

Khúc ân giao

Sáng tác: | Lượt nghe: 37

Chuông mừng

Sáng tác: | Lượt nghe: 307

Trời đất hoan ca

Sáng tác: | Lượt nghe: 264

Từng nụ hoa nở

Lượt nghe: 59

Mẹ đẹp tươi

Sáng tác: | Lượt nghe: 407