Ca sĩ: Thế Sơn

Tiểu sử Thế Sơn

Album Thế Sơn

MV Thế Sơn

Bài hát Thế Sơn

Lời nguyện cầu nửa đêm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 93

Đừng bỏ con Chúa ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 96

Người Đàn Bà 2000 Năm Trước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 56

Hạt mưa Thánh Ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 205

Hạt mưa Thánh Ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 78

Hạt mưa Thánh Ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 191