Ca sĩ: Thế Sơn

Tiểu sử Thế Sơn

Album Thế Sơn

MV Thế Sơn

Bài hát Thế Sơn

Đừng bỏ con Chúa ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 106

Tâm tình một tạo vật

Trình bày: | Lượt nghe: 157

Đừng bỏ con Chúa ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 289

Yêu thương như Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 290

Hạt mưa Thánh Ân

Trình bày: | Lượt nghe: 541

Hạt mưa Thánh Ân

Trình bày: | Lượt nghe: 245

Hạt mưa Thánh Ân

Trình bày: | Lượt nghe: 91

Hạt mưa Thánh Ân

Trình bày: | Lượt nghe: 215