Ca sĩ: Phương Đài

Tiểu sử Phương Đài

Album Phương Đài

MV Phương Đài

Bài hát Phương Đài

Tình yêu Thiên Thượng

Sáng tác: | Lượt nghe: 145

Busy Bee

Sáng tác: | Lượt nghe: 45

Một trời thương

Sáng tác: | Lượt nghe: 310

Con ong lu bu

Sáng tác: | Lượt nghe: 49

Đấng chăn giữ tôi ơi

Sáng tác: | Lượt nghe: 69

Ca ngợi Ngài

Sáng tác: | Lượt nghe: 60

Yêu như Chúa đã yêu con

Sáng tác: | Lượt nghe: 55

Con xin hầu việc

Sáng tác: | Lượt nghe: 38

Chớ lo phiền chi hết

Sáng tác: | Lượt nghe: 113

Đời con đây

Sáng tác: | Lượt nghe: 78

Love God Love Each Other

Sáng tác: | Lượt nghe: 39

Wait On You

Sáng tác: | Lượt nghe: 39

Pleasing To You

Sáng tác: | Lượt nghe: 28

Commit Myself To You

Sáng tác: | Lượt nghe: 30

Believe In You

Sáng tác: | Lượt nghe: 84

River Of Blessings

Sáng tác: | Lượt nghe: 32

Việt Nam ơi

Sáng tác: | Lượt nghe: 574

Yêu Chúa yêu nhau

Sáng tác: | Lượt nghe: 68

Mẹ ơi

Sáng tác: | Lượt nghe: 49

Bên lòng trông cậy

Sáng tác: | Lượt nghe: 35

Đẹp lòng Cha

Sáng tác: | Lượt nghe: 40

Nguyện xin tái dâng

Sáng tác: | Lượt nghe: 24