Ca sĩ: Lam Trường

Tiểu sử Lam Trường

Album Lam Trường

MV Lam Trường

Bài hát Lam Trường

Nhớ mùa Giáng Sinh

Lượt nghe: 64

Album Gửi Mùa Đông

Sáng tác: | Lượt nghe: 115

Sáng tác: | Lượt nghe: 35

Album Giáng Sinh Hồng

Sáng tác: | Lượt nghe: 94

Chúa đến với con

Sáng tác: | Lượt nghe: 88

Khi con yêu Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 122

Đêm Thánh vô cùng

Sáng tác: | Lượt nghe: 89

Chúa vẫn bên con

Sáng tác: | Lượt nghe: 133

Feliz Navidad

Sáng tác: | Lượt nghe: 46

Tìm em đêm Giáng Sinh

Sáng tác: | Lượt nghe: 32

Feliz Navidad

Sáng tác: | Lượt nghe: 56

Giáng Sinh xưa

Lượt nghe: 113

Nhớ mùa Giáng Sinh

Sáng tác: | Lượt nghe: 38

Giáng Sinh xưa

Lượt nghe: 63

Feliz Navidad

Sáng tác: | Lượt nghe: 119

Tìm em đêm Giáng Sinh

Sáng tác: | Lượt nghe: 61

Giáng Sinh hồng

Sáng tác: | Lượt nghe: 47

Silent Night

Sáng tác: | Lượt nghe: 90

Quà Noel của anh

Lượt nghe: 32