Ca sĩ: Lam Trường

Tiểu sử Lam Trường

Album Lam Trường

MV Lam Trường

Bài hát Lam Trường

Nhớ mùa Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Chúa đến với con

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Khi con yêu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 101

Chúa vẫn bên con

Trình bày: | Lượt nghe: 105

Feliz Navidad

Trình bày: | Lượt nghe: 43

Nhớ mùa Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 26

Feliz Navidad

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Giáng Sinh xưa

Trình bày: | Lượt nghe: 89

Nhớ mùa Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 36

Giáng Sinh xưa

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Feliz Navidad

Trình bày: | Lượt nghe: 97

Giáng Sinh hồng

Trình bày: | Lượt nghe: 39

Silent Night

Trình bày: , | Lượt nghe: 83

Quà Noel của anh

Trình bày: | Lượt nghe: 30