Ca sĩ: Lam Trường

Tiểu sử Lam Trường

Album Lam Trường

MV Lam Trường

Bài hát Lam Trường

Nhớ mùa Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Chúa đến với con

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Khi con yêu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 103

Chúa vẫn bên con

Trình bày: | Lượt nghe: 111

Feliz Navidad

Trình bày: | Lượt nghe: 45

Nhớ mùa Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 26

Feliz Navidad

Trình bày: | Lượt nghe: 51

Giáng Sinh xưa

Trình bày: | Lượt nghe: 96

Nhớ mùa Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 36

Giáng Sinh xưa

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Feliz Navidad

Trình bày: | Lượt nghe: 104

Giáng Sinh hồng

Trình bày: | Lượt nghe: 40

Silent Night

Trình bày: , | Lượt nghe: 84

Quà Noel của anh

Trình bày: | Lượt nghe: 30