Ca sĩ: Lam Trường

Tiểu sử Lam Trường

Album Lam Trường

MV Lam Trường

Bài hát Lam Trường

Nhớ mùa Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Chúa đến với con

Trình bày: | Lượt nghe: 80

Khi con yêu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 115

Chúa vẫn bên con

Trình bày: | Lượt nghe: 122

Feliz Navidad

Trình bày: | Lượt nghe: 46

Nhớ mùa Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 30

Feliz Navidad

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Giáng Sinh xưa

Trình bày: | Lượt nghe: 109

Nhớ mùa Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 37

Giáng Sinh xưa

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Feliz Navidad

Trình bày: | Lượt nghe: 119

Giáng Sinh hồng

Trình bày: | Lượt nghe: 45

Silent Night

Trình bày: , | Lượt nghe: 88

Quà Noel của anh

Trình bày: | Lượt nghe: 30