Nhạc sĩ sĩ: Lm. Bùi Ninh

Album Hoa Dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Trời cao hỡi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 140

Vọng trời cao

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 108

Hài Nhi ra đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 131

Vui ca lên

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 59

Xin tôn vinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67

Hai Nhi Chúa Trời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Vinh Danh Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 229

Bầu trời Bêlem

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 131

Ngôi Lời Giáng Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 57

Tình Thầy trao ban

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 117