Nhạc sĩ sĩ: Lm. Bùi Ninh

Album Hoa Dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Trời cao hỡi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 161

Vọng trời cao

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 141

Hài Nhi ra đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 143

Vui ca lên

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 69

Xin tôn vinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 80

Hai Nhi Chúa Trời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Vinh Danh Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 271

Bầu trời Bêlem

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 146

Ngôi Lời Giáng Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73

Tình Thầy trao ban

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 125