Nhạc sĩ sĩ: Lm. Bùi Ninh

Lề Luật Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Hãy chúc tụng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59

Hãy đến đây

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Album Hoa Dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Trời cao hỡi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 275

Vọng trời cao

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 221

Hài Nhi ra đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 209

Vui ca lên

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 106

Xin tôn vinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 117

Hai Nhi Chúa Trời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 77

Vinh Danh Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 360

Bầu trời Bêlem

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 310

Ngôi Lời Giáng Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 118

Tình Thầy trao ban

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 142

Ngũ sắc hoa dâng 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 523

Trang 1 trên 212