Ca sĩ: Phương Thanh

Tiểu sử Phương Thanh

Album Phương Thanh

MV Phương Thanh

Bài hát Phương Thanh

Chuông ngân vang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Còn mãi mùa đông

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 7

Niềm vui Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 15

Đên Giáng Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Niềm vui Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42