Ca sĩ: Phương Thanh

Tiểu sử Phương Thanh

Album Phương Thanh

MV Phương Thanh

Bài hát Phương Thanh

Chuông ngân vang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 109

Còn mãi mùa đông

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Niềm vui Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Niềm vui đêm Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 101

Đên Giáng Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 56

Niềm vui Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 84