Ca sĩ: Phương Thanh

Tiểu sử Phương Thanh

Album Phương Thanh

MV Phương Thanh

Bài hát Phương Thanh

Chuông ngân vang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59

Còn mãi mùa đông

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 11

Niềm vui Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 16

Đên Giáng Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Niềm vui Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 51