Ca sĩ: Phương Thanh

Tiểu sử Phương Thanh

Album Phương Thanh

MV Phương Thanh

Bài hát Phương Thanh

Chuông ngân vang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Còn mãi mùa đông

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 14

Niềm vui Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 18

Đên Giáng Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Niềm vui Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59