Thể loại: Thánh ca vào đời

Kinh dâng cha mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65

Tình Chúa tình con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 192

Làm sao dám mơ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 327

Nguyện cầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 366

Chuông chiều

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 385

Ngài có đó

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 770

Ngồi bên Thánh giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 88