Ca sĩ: Lm. Hoàng Phúc

Tiểu sử Lm. Hoàng Phúc

Album Lm. Hoàng Phúc

MV Lm. Hoàng Phúc

Bài hát Lm. Hoàng Phúc

ABBA Cha ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 176

Bêlem nhỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 52

Thánh Giá Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 55

Hãy chia sẻ

Trình bày: | Lượt nghe: 51

Chớ xét đoán

Trình bày: | Lượt nghe: 571

Hương Kinh

Trình bày: | Lượt nghe: 79

ABBA – Cha ơi!

Trình bày: | Lượt nghe: 312

Trước mắt Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 247

Truyền tin

Trình bày: | Lượt nghe: 147

Suối hát

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Cúi lạy Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 51