Ca sĩ: Lm. Hoàng Phúc

Tiểu sử Lm. Hoàng Phúc

Album Lm. Hoàng Phúc

MV Lm. Hoàng Phúc

Bài hát Lm. Hoàng Phúc

ABBA Cha ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 150

Bêlem nhỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 41

Thánh Giá Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 51

Hãy chia sẻ

Trình bày: | Lượt nghe: 46

Chớ xét đoán

Trình bày: | Lượt nghe: 453

Hương Kinh

Trình bày: | Lượt nghe: 74

ABBA – Cha ơi!

Trình bày: | Lượt nghe: 283

Trước mắt Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 174

Truyền tin

Trình bày: | Lượt nghe: 89

Suối hát

Trình bày: | Lượt nghe: 42

Cúi lạy Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 46