Ca sĩ: Lm. Hoàng Phúc

Tiểu sử Lm. Hoàng Phúc

Album Lm. Hoàng Phúc

MV Lm. Hoàng Phúc

Bài hát Lm. Hoàng Phúc

ABBA Cha ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 159

Bêlem nhỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Thánh Giá Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 52

Hãy chia sẻ

Trình bày: | Lượt nghe: 46

Chớ xét đoán

Trình bày: | Lượt nghe: 472

Hương Kinh

Trình bày: | Lượt nghe: 75

ABBA – Cha ơi!

Trình bày: | Lượt nghe: 291

Trước mắt Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 197

Truyền tin

Trình bày: | Lượt nghe: 134

Suối hát

Trình bày: | Lượt nghe: 45

Cúi lạy Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 46