Ca sĩ: Thanh Thanh

Tiểu sử Thanh Thanh

Album Thanh Thanh

MV Thanh Thanh

Bài hát Thanh Thanh

Trước nôi rơm hèn

Trình bày: | Lượt nghe: 327

Chỉ mình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 46

Bên Chúa đáng kính

Trình bày: | Lượt nghe: 34

Tận vực sâu

Trình bày: , | Lượt nghe: 192

Tiếng chuông ngân

Trình bày: | Lượt nghe: 364