Nhạc sĩ: Sr. Chu Linh

Lời dâng đầu năm

Trình bày: | Lượt nghe: 768

Lời dâng đầu năm

Trình bày: | Lượt nghe: 164

Xuân yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 519

Con đây có là chi

Trình bày: | Lượt nghe: 932

Vang lời chúc xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 170

Lời dâng đầu năm

Trình bày: | Lượt nghe: 147

Lời dâng đầu năm

Trình bày: | Lượt nghe: 166

Chiếc đèn chầu

Trình bày: | Lượt nghe: 107

Có Chúa cùng đi

Trình bày: | Lượt nghe: 143

Theo Đức Kitô

Trình bày: | Lượt nghe: 179

Thánh Ý của Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 89