Nhạc sĩ: Sr. Chu Linh

Lời dâng đầu năm

Trình bày: | Lượt nghe: 768

Lời dâng đầu năm

Trình bày: | Lượt nghe: 167

Xuân yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 525

Con đây có là chi

Trình bày: | Lượt nghe: 952

Vang lời chúc xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 173

Lời dâng đầu năm

Trình bày: | Lượt nghe: 148

Lời dâng đầu năm

Trình bày: | Lượt nghe: 166

Chiếc đèn chầu

Trình bày: | Lượt nghe: 108

Có Chúa cùng đi

Trình bày: | Lượt nghe: 146

Theo Đức Kitô

Trình bày: | Lượt nghe: 180

Thánh Ý của Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 91