Nhạc sĩ: Sr. Chu Linh

Lời dâng đầu năm

Trình bày: | Lượt nghe: 768

Lời dâng đầu năm

Trình bày: | Lượt nghe: 169

Xuân yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 544

Con đây có là chi

Trình bày: | Lượt nghe: 1,042

Vang lời chúc xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 174

Lời dâng đầu năm

Trình bày: | Lượt nghe: 149

Lời dâng đầu năm

Trình bày: | Lượt nghe: 167

Chiếc đèn chầu

Trình bày: | Lượt nghe: 111

Có Chúa cùng đi

Trình bày: | Lượt nghe: 156

Theo Đức Kitô

Trình bày: | Lượt nghe: 199

Thánh Ý của Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 99