Ca sĩ: Thúy Phượng

Tiểu sử Thúy Phượng

Album Thúy Phượng

MV Thúy Phượng

Bài hát Thúy Phượng

Tín thác

Sáng tác: | Lượt nghe: 31

Theo Ngài

Sáng tác: | Lượt nghe: 80

Chúa xuống làm người

Sáng tác: | Lượt nghe: 98

Chúa xuống làm người

Sáng tác: | Lượt nghe: 92