Ca sĩ: Thanh Trúc

Tiểu sử Thanh Trúc

Album Thanh Trúc

MV Thanh Trúc

Bài hát Thanh Trúc

Mẹ hiền yêu dấu

Lượt nghe: 140

Mái ấm yêu thương

Sáng tác: | Lượt nghe: 205

Được làm con Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 380

Xuân hồng ân

Sáng tác: | Lượt nghe: 99

Lời dâng Thánh Mẫu

Sáng tác: | Lượt nghe: 73

Danh Mẹ La Vang

Sáng tác: | Lượt nghe: 68

Hãy chúc tụng Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 165

Bài Thánh Ca buồn

Sáng tác: | Lượt nghe: 44

Kính nhớ Tổ Tiên

Sáng tác: | Lượt nghe: 853