Ca sĩ: Lm. Thái Nguyên

Tiểu sử Lm. Thái Nguyên

Album Lm. Thái Nguyên

MV Lm. Thái Nguyên

Bài hát Lm. Thái Nguyên

Thánh Vịnh 50

Trình bày: | Lượt nghe: 1,005

Xin vâng như Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 136

Giê-su vua tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 339

Tình Chúa Yêu Con

Trình bày: | Lượt nghe: 1,164