Ca sĩ: Lm. Thái Nguyên

Tiểu sử Lm. Thái Nguyên

Album Lm. Thái Nguyên

MV Lm. Thái Nguyên

Bài hát Lm. Thái Nguyên

Thánh Vịnh 50

Trình bày: | Lượt nghe: 1,116

Xin vâng như Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 188

Giê-su vua tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 367

Tình Chúa Yêu Con

Trình bày: | Lượt nghe: 1,358