Ca sĩ: Lm. Thái Nguyên

Tiểu sử Lm. Thái Nguyên

Album Lm. Thái Nguyên

MV Lm. Thái Nguyên

Bài hát Lm. Thái Nguyên

Thánh Vịnh 50

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 829

Xin vâng như Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 90

Lễ Chúa Thánh Thần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Giê-su vua tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 224

Tình Chúa Yêu Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 788