Ca sĩ: Sr. Hiền Thông

Tiểu sử Sr. Hiền Thông

Album Sr. Hiền Thông

MV Sr. Hiền Thông

Bài hát Sr. Hiền Thông

Lời Chúa là ngọn đèn

Sáng tác: | Lượt nghe: 353

Bài ca tạ ơn

Sáng tác: | Lượt nghe: 280

Quê nhà yêu dấu

Sáng tác: | Lượt nghe: 169

Mẹ Maria lên trời

Sáng tác: | Lượt nghe: 179

Thờ lạy Thánh Thể

Sáng tác: | Lượt nghe: 856

Tình ca Thập Giá

Sáng tác: | Lượt nghe: 99

Tin vào Chúa quan phòng

Sáng tác: | Lượt nghe: 508

Mười người phong cùi

Sáng tác: | Lượt nghe: 425

Tôi có là gì

Sáng tác: | Lượt nghe: 192

Ca ngợi tính Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 116

Thiên Chúa Ba Ngôi

Sáng tác: | Lượt nghe: 2,773