Nhạc sĩ: Lm. Nguyễn Phước Hưng

Tôn vinh Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 184

Dấn thân

Trình bày: | Lượt nghe: 100

Tình khúc xin vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 254

Đây một niềm tin

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Ơn Thầy đủ cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 141

Tình Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 85

Bác Ái ca

Trình bày: | Lượt nghe: 163

Đi Truyền Giáo Miền Tây

Trình bày: | Lượt nghe: 203

Lời kinh cho mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 540