Nhạc sĩ: Lm. Nguyễn Phước Hưng

Tôn vinh Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 159

Dấn thân

Trình bày: | Lượt nghe: 92

Tình khúc xin vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 175

Đây một niềm tin

Trình bày: | Lượt nghe: 120

Ơn Thầy đủ cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 133

Tình Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 77

Bác Ái ca

Trình bày: | Lượt nghe: 152

Đi Truyền Giáo Miền Tây

Trình bày: | Lượt nghe: 201

Lời kinh cho mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 494