Ca sĩ: Phương Thảo (ĐN)

Tiểu sử Phương Thảo (ĐN)

Album Phương Thảo (ĐN)

MV Phương Thảo (ĐN)

Bài hát Phương Thảo (ĐN)

Hãy hát lên

Trình bày: | Lượt nghe: 619

Tình Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 77

Tin yêu ca

Trình bày: | Lượt nghe: 381

Bác Ái ca

Trình bày: | Lượt nghe: 150

Khóc Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 751

Có đôi lúc

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Ra khơi

Trình bày: | Lượt nghe: 338