Ca sĩ: Phương Thảo (ĐN)

Tiểu sử Phương Thảo (ĐN)

Album Phương Thảo (ĐN)

MV Phương Thảo (ĐN)

Bài hát Phương Thảo (ĐN)

Hãy hát lên

Trình bày: | Lượt nghe: 615

Tình Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 77

Tin yêu ca

Trình bày: | Lượt nghe: 376

Bác Ái ca

Trình bày: | Lượt nghe: 147

Khóc Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 735

Có đôi lúc

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Ra khơi

Trình bày: | Lượt nghe: 337