Album: Phi Nguyễn Vol.04 - Nỗi Niềm Của Con

Nghe Album: Phi Nguyễn Vol.04 - Nỗi Niềm Của Con

Các bài hát trong Album: Phi Nguyễn Vol.04 - Nỗi Niềm Của Con

Nỗi niềm của con

Trình bày: | Lượt nghe: 371

Tâm tình ca 2

Trình bày: | Lượt nghe: 36

Trông cậy Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 128

Khóc mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 455

Nhớ về tình mẹ cha

Trình bày: | Lượt nghe: 204

Cha hiền

Trình bày: | Lượt nghe: 255

Mẹ nỡ xa con

Trình bày: | Lượt nghe: 246

Lời kinh cho mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 544