Album: Ngọn Đèn Dâng Hiến

Nghe Album: Ngọn Đèn Dâng Hiến

Các bài hát trong Album: Ngọn Đèn Dâng Hiến

Tình con yêu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 148

Dầu con là ai

Trình bày: | Lượt nghe: 110

Tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 844

Ngày xa xưa ấy

Trình bày: , | Lượt nghe: 306

Khung trời tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 746

Tác phẩm

Trình bày: , | Lượt nghe: 36