Album: Như Mai Thánh Ca 5 - Lời Nguyện Đầu Năm - Như Mai

Nghe Album: Như Mai Thánh Ca 5 - Lời Nguyện Đầu Năm

Các bài hát trong Album: Như Mai Thánh Ca 5 - Lời Nguyện Đầu Năm