Album: Như Mai Thánh Ca 5 - Lời Nguyện Đầu Năm

Nghe Album: Như Mai Thánh Ca 5 - Lời Nguyện Đầu Năm

Các bài hát trong Album: Như Mai Thánh Ca 5 - Lời Nguyện Đầu Năm

Xuân đã đến rồi

Trình bày: | Lượt nghe: 616

Lời Kinh đầu xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 312

Kinh nguyện đầu năm

Trình bày: | Lượt nghe: 250

Mừng chào mùa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 190

Mừng xuân mới

Trình bày: | Lượt nghe: 401

Lời nguyện đầu xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 411

Dâng Chúa mùa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 181

Tân xuân nguyện

Trình bày: | Lượt nghe: 149

Mùa xuân trong Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 163

Xuân nguyện

Trình bày: | Lượt nghe: 132