Album: Như Mai Thánh Ca 5 - Lời Nguyện Đầu Năm

Nghe Album: Như Mai Thánh Ca 5 - Lời Nguyện Đầu Năm

Các bài hát trong Album: Như Mai Thánh Ca 5 - Lời Nguyện Đầu Năm

Xuân đã đến rồi

Trình bày: | Lượt nghe: 605

Lời Kinh đầu xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 308

Kinh nguyện đầu năm

Trình bày: | Lượt nghe: 245

Mừng chào mùa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 189

Mừng xuân mới

Trình bày: | Lượt nghe: 388

Lời nguyện đầu xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 405

Dâng Chúa mùa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 171

Tân xuân nguyện

Trình bày: | Lượt nghe: 147

Mùa xuân trong Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 160

Xuân nguyện

Trình bày: | Lượt nghe: 131