Album: Thánh Ca - Đặng Ngọc Ẩn

Nghe Album: Thánh Ca - Đặng Ngọc Ẩn

Các bài hát trong Album: Thánh Ca - Đặng Ngọc Ẩn