Ca sĩ: Thu Minh

Tiểu sử Thu Minh

Album Thu Minh

MV Thu Minh

Bài hát Thu Minh

Cuộc tình nên thơ

Trình bày: | Lượt nghe: 44

Vui trong tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Khóc cánh hoa tàn

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Xanh Lên Màu Mạ Non

Trình bày: | Lượt nghe: 112

Dần thân

Trình bày: | Lượt nghe: 115

Những câu chuyện tình

Trình bày: | Lượt nghe: 67

Giáng Sinh xanh

Trình bày: | Lượt nghe: 70

Giáng Sinh xanh

Trình bày: | Lượt nghe: 72

Giáng Sinh xanh

Trình bày: | Lượt nghe: 175

Giáng Sinh kỷ niệm

Trình bày: | Lượt nghe: 42