Album: Hát Trên Đồi Cao

Nghe Album: Hát Trên Đồi Cao

Các bài hát trong Album: Hát Trên Đồi Cao

Hát trên đồi cao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 207

Lời tình ngỏ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Lầm lỗi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Khóc cánh hoa tàn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64

Lời than của đá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46