Album: Hát Trên Đồi Cao

Nghe Album: Hát Trên Đồi Cao

Các bài hát trong Album: Hát Trên Đồi Cao

Hát trên đồi cao

Trình bày: | Lượt nghe: 335

Lời tình ngỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 56

Chuyện tình Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 142

Lầm lỗi

Trình bày: | Lượt nghe: 87

Con muốn quên đi

Trình bày: | Lượt nghe: 155

Khóc cánh hoa tàn

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Lời than của đá

Trình bày: | Lượt nghe: 56