Album: Hát Trên Đồi Cao

Nghe Album: Hát Trên Đồi Cao

Các bài hát trong Album: Hát Trên Đồi Cao

Hát trên đồi cao

Trình bày: | Lượt nghe: 345

Lời tình ngỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 56

Chuyện tình Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 148

Lầm lỗi

Trình bày: | Lượt nghe: 89

Con muốn quên đi

Trình bày: | Lượt nghe: 157

Khóc cánh hoa tàn

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Lời than của đá

Trình bày: | Lượt nghe: 58