Album: Một Đời Tri Ân 5 - Khi Con Yêu Chúa

Nghe Album: Một Đời Tri Ân 5 - Khi Con Yêu Chúa

Các bài hát trong Album: Một Đời Tri Ân 5 - Khi Con Yêu Chúa

Sống trong tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 126

Dòng đời ngược xuôi

Trình bày: | Lượt nghe: 107

Vui trong tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Xin thương đoàn con

Trình bày: | Lượt nghe: 37

Chúa đến với con

Trình bày: | Lượt nghe: 88

Một chiều Calve

Trình bày: | Lượt nghe: 155

Về đây Chúa ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 254

Và Chúa vẫn yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 51

Như người lữ hành

Trình bày: | Lượt nghe: 89

Khi con yêu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 122