Album: Dâng Khúc Tán Dương

Nghe Album: Dâng Khúc Tán Dương

Các bài hát trong Album: Dâng Khúc Tán Dương

Trọn đời hiến dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 213

Thân phận Linh mục

Trình bày: | Lượt nghe: 146

Con muốn hòa tan

Trình bày: | Lượt nghe: 774

Vòng tay bao dung

Trình bày: | Lượt nghe: 171

Chìm trong lời kinh

Trình bày: | Lượt nghe: 117

Xin ở lại với con

Trình bày: , | Lượt nghe: 163