Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Hải Nguyễn

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Hải Nguyễn

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Hải Nguyễn