Album: Tình Khúc Cho Giêsu

Nghe Album: Tình Khúc Cho Giêsu

Các bài hát trong Album: Tình Khúc Cho Giêsu

Canvê chiều buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 626

Tình khúc cho Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 91

Hiến lễ ăn năn

Trình bày: | Lượt nghe: 802

Một lòng từ hối

Trình bày: | Lượt nghe: 247

Tâm hồn tội lỗi

Trình bày: | Lượt nghe: 90

Kiếp phù hoa

Trình bày: | Lượt nghe: 481

Lễ dâng thống hối

Trình bày: | Lượt nghe: 1,029

Vì Chúa yêu con

Trình bày: , | Lượt nghe: 382

Thập Tự Canvê

Trình bày: | Lượt nghe: 161