Ca sĩ: Thảo Trang

Tiểu sử Thảo Trang

Album Thảo Trang

MV Thảo Trang

Bài hát Thảo Trang

Trường làng tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 659

Nhớ mãi lời thầy cô

Trình bày: | Lượt nghe: 990

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Thương nhớ Sion

Trình bày: | Lượt nghe: 277

Diễm tình ca 1

Trình bày: | Lượt nghe: 146

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 209

Xin nhủ lòng thương

Trình bày: | Lượt nghe: 180

Chúa nguồn ánh sáng

Trình bày: | Lượt nghe: 226

Bí Tích Tình Yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 1,034

Khúc cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,832

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 136

Mẹ đầy ơn phúc

Trình bày: | Lượt nghe: 236

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 750

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 76