Ca sĩ: Thảo Trang

Tiểu sử Thảo Trang

Album Thảo Trang

MV Thảo Trang

Bài hát Thảo Trang

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Diễm tình ca 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 78

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 157

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 117

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 522

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61