Album: Dấu Chân Trên Cát

Nghe Album: Dấu Chân Trên Cát

Các bài hát trong Album: Dấu Chân Trên Cát

Bạn đường

Trình bày: | Lượt nghe: 185

Dấu chân trên cát

Trình bày: | Lượt nghe: 248

Song hành

Trình bày: | Lượt nghe: 340

Ký thác cho Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 836

Tôi sẽ bước đi

Trình bày: | Lượt nghe: 196

Xin nhủ lòng thương

Trình bày: | Lượt nghe: 176

Theo Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 135

Tâm tình ca 3

Trình bày: | Lượt nghe: 120