Album: Hải Âu Thánh Ca 7 - Lời Thống Hối

Nghe Album: Hải Âu Thánh Ca 7 - Lời Thống Hối

Các bài hát trong Album: Hải Âu Thánh Ca 7 - Lời Thống Hối

Lời thống hối

Trình bày: | Lượt nghe: 70

Tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 106

Phận người

Trình bày: | Lượt nghe: 372

Ngài có đó

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Dấu ấn Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 69

Sống trong niềm vui

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Biết Chúa biết con

Trình bày: | Lượt nghe: 125

Lời kinh nguyện trầm

Trình bày: | Lượt nghe: 46

Lối thoát an bình

Trình bày: | Lượt nghe: 72

Trống trải

Trình bày: | Lượt nghe: 78