Album: Hải Âu Thánh Ca 7 - Lời Thống Hối

Nghe Album: Hải Âu Thánh Ca 7 - Lời Thống Hối

Các bài hát trong Album: Hải Âu Thánh Ca 7 - Lời Thống Hối

Lời thống hối

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 93

Phận người

Trình bày: | Lượt nghe: 329

Ngài có đó

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Dấu ấn Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Sống trong niềm vui

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Biết Chúa biết con

Trình bày: | Lượt nghe: 106

Lời kinh nguyện trầm

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Lối thoát an bình

Trình bày: | Lượt nghe: 67

Trống trải

Trình bày: | Lượt nghe: 70