Nhạc sĩ: Lưu Văn Trung

Con gặp Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 196

Mùa Chay

Trình bày: | Lượt nghe: 481

Một mảng chiều

Trình bày: | Lượt nghe: 95

Quỳ hoa

Trình bày: | Lượt nghe: 141

Quỳ hoa

Trình bày: | Lượt nghe: 78

Kinh cầu Mẹ Ban-Mê

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Dâng hoa tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 123

Đời ta cần có nhau

Trình bày: | Lượt nghe: 101