Nhạc sĩ: Lưu Văn Trung

Con gặp Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 191

Mùa Chay

Trình bày: | Lượt nghe: 364

Một mảng chiều

Trình bày: | Lượt nghe: 94

Quỳ hoa

Trình bày: | Lượt nghe: 136

Quỳ hoa

Trình bày: | Lượt nghe: 78

Kinh cầu Mẹ Ban-Mê

Trình bày: | Lượt nghe: 126

Dâng hoa tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 121

Đời ta cần có nhau

Trình bày: | Lượt nghe: 100