Album: Đức Tin Kitô Giáo

Nghe Album: Đức Tin Kitô Giáo

Các bài hát trong Album: Đức Tin Kitô Giáo

Chân dung Thượng Đế

Trình bày: | Lượt nghe: 55

Thà rằng…

Trình bày: | Lượt nghe: 85

Con là ánh sáng

Trình bày: , | Lượt nghe: 64

Mẹ TàPao

Trình bày: , | Lượt nghe: 23

Khấn xin Mẹ TàPao

Trình bày: | Lượt nghe: 294

Đến với Mẹ TàPao

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Kinh cầu Mẹ Ban-Mê

Trình bày: | Lượt nghe: 136

Dâng hoa tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 132

Địa cầu đầy ân sủng

Trình bày: | Lượt nghe: 1,297