Album: Đức Tin Kitô Giáo

Nghe Album: Đức Tin Kitô Giáo

Các bài hát trong Album: Đức Tin Kitô Giáo

Chân dung Thượng Đế

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Thà rằng…

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Con là ánh sáng

Trình bày: , | Lượt nghe: 60

Mẹ TàPao

Trình bày: , | Lượt nghe: 23

Khấn xin Mẹ TàPao

Trình bày: | Lượt nghe: 291

Đến với Mẹ TàPao

Trình bày: | Lượt nghe: 36

Kinh cầu Mẹ Ban-Mê

Trình bày: | Lượt nghe: 131

Dâng hoa tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 131

Địa cầu đầy ân sủng

Trình bày: | Lượt nghe: 1,282